Zverejnené   Názov                                                                           Cena           Dodávateľ           
 
    
21.08.2023  Zmluva o dielo č.SB310523   Premier Consulting EU, s.r.o.
22/2023 Zámenná zmluva 22/2023   František Kotúľ, Zuzana Kotúľová 
 14.05.2023  Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.04.2023  

Monika Graňáková, Mariana Graňáková

15.5.2023 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 24.04.2023  

Michal Kytka, Július Kytka, Jozef Kotúľ, Mária Špaglová,Žofia Hutirová, Július Kotúľ, Miroslav Jurky, Peter Jurky, Emil Kytka, Daniel Svetlošák 

15.5.2023 Kúpna zmluva 19/2023 12,50/m2  Michal Kytka, Július Kytka, Jozef Kotúľ, Mária Špagľová,Žofia Hutirová, Július Kotúľ, František Jurky, Miroslav Jurky, Peter Jurky, Emil Kytka, Daniel Svetlošák 
11.05.2023, Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 05.05.2023   Ján Kršák, Janka Kršáková, Mária Štigová, Ladislav Voška, Miroslav Vydra, Alena Jurkyová,Július Bakala, Igor Voška, Alena Markuseková
11.05.2023, Kúpna zmluva 17/2023 12,50/m2  Ján Kršák, Janka Kršáková, Mária Štigová, Ladislav Voška, Miroslav Vydra, Alena Jurkyová,Július Bakala, Igor Voška, Alena Markuseková
09.05.2023  Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 28.04.2023   Milan Voška, Ing. Štefan Voška, Ján Kotúľ, Jozef Špagla, Johana Kotúľová, Monika Kušnieriková, Katarína Kurtulíková, Iveta Gombarczyková, Miroslav Pilarčík, Božena Pilarčíková, Jozef Škapec, Ing.Richard Vlžák, Vladimír Gemeľa, Ján Hnojčík, Ivan Babinský
09.05.2023  Kúpna zmluva 15/2023 12,50/m2   Milan Voška, Ing. Štefan Voška, Ján Kotúľ, Jozef Špagla, Johana Kotúľová, Monika Kušnieriková, Katarína Kurtulíková, Iveta Gombarczyková, Miroslav Pilarčík, Božena Pilarčíková, Jozef Škapec, Ing.Richard Vlžák, Vladimír Gemeľa, Ján Hnojčík, Ivan Babinský
09.05.2023 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.04.2023   Jozef Jurký, Marián Jurký, Ján Voška, Ing. Juraj Jadroň, Ivan Jurky
09.05.2023 Kúpna zmluva 13/2023 12,50 € / 1m2  Jozef Jurky, Marián Jurky, Ján Voška, Ing. Juraj Jadroň, Ivan Jurky
 09.05.2023  Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.04.2023    Elena Janšová, Dušan Baraniak
 09.05.2023.  Kúpna zmluva 11/2023 12,50 € / 1m2   Elena Janšová, Dušan Baraniak
 09.05.2023.  Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 26.04.2023    František Škombár, Mgr. Margita Škombárová
 09.05.2023. Kúpna zmluva 9/2023 12,50 € / 1 m2  František Škombár, Mgr. Margita Škombárová
5.5.2023 Oznámenie o zámere    
26.04.2023 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.04.2023

 

 

 Božena Salajková, Peter Šimutka, Elena Šimutková, Zdenka Feniková, Silvia Dančová, Richard Vlžák, Ing. Ján Vlžák, Tibor Zemenčík
26.04.2023 Kúpna zmluva č. 7

12,50 € / 1 m 2 

 Božena Salajková, Peter Šimutka, Elena Šimutková, Zdenka Feniková, Silvia Dančová, Richard Vlžák, Ing. Ján Vlžák, Tibor Zemenčík
26.04.2023 Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.04.2023    František Kotúľ, Marta Zemenčíková, Stanislav Kotúľ, Miroslav Kotúľ, Rudolf Kotúľ
26.04.2023 Kúpna zmluva č.5

12,50 € / 1 m 2 

 František Kotúľ, Marta Zemenčíková, Stanislav Kotúľ, Miroslav Kotúľ, Rudolf Kotúľ
26.04.2023 Kúpna zmluva - Prevod nehnuteľností č.4 2 037,50 €   Katarína Graňáková, Vasiľov 42
26.04.2023 Kúpna zmluva č.3  1€ 

Monika Graňáková, Mariana Graňáková

26.04.2023 Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  1€ NATUR-PACK a.s.
23.1.2023  Dodatok č. 1. k Zmluve o diel    Cronson,s.r.o.