Zverejnené   Názov                                                                           Cena           Dodávateľ           
21.10.2021 Zmluva o dielo 122 015,45 €

Cronson,s.r.o.

09.08.2021. Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.OPKZP-P01-SC111-2017-33/57/240  

Ministerstvo životného prostrdia

12.07.2021  Kúpna zmluva - Prevod nehnuteľností   S. Škombár
24.05.2021  Zmluva č. 321 0528 o poskytnutí dotácie   MANOS CONSULTING s.r.o.
19.05.2021  Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov,   Domáci miláčik s.r.o.
17.05.2021  Dohoda o zrušení Dodatku č.1 k Mandátnej zmluve č.22D/2019 3000,00 €

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

    
06.05.2021  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  

Ministerstvo životného prostredia SR

  Príloha č.1 VZP    
  Príloha č.2 Predmet podpory    
  Príhola č.3 Finančné opravy    
   Príloha č.4 Podrobný rozpočet    
    
6.5.2021 DODATOK č.1 k Mandátnej zmluve č.22D_2019  

MANOS CONSULTING s.r.o.

25.03.2021  Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke  

Slovenská republika- Štatistický úrad SR

 26.02.2021   Dohoda č.21/21/060/87 o poskytnutí príspevku  

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

 23.02.2021   Dodatok č.3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov    NATUR-PACK, a.s
 04.01.2021   Dodatok k dohode o zneškodnení odpadov 21 2020    Technické služby mesta Námestovo
 04.01.2021  Dohoda o vývoze odpadu    Marian Murín
 01.01.2021   Zmluva o poskytnutí služieb    JUDr.Lena Kozáková