Zverejnené   Názov                                                                           Cena           Dodávateľ           
22.6.2020 Kúpna zmluva Jurký 1euro Peter Jurky
20.05.2020  Zmluva o dielo - Doplnenie nášho detského ihriska 8691,60 €  BRANO, s.r.o.
19.5.2020 Zámenná zmluva - Bombiak - Jozef Bombiak
24.3.2020 Zmluva č. 320 0564 o poskytnutí dotácie 3000 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
11.3.2020 Dohoda č.20/21/060/91 o poskytnutí príspevku - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
17.2.2020 Dohoda o zneškodnení odpadov 21 2020 1 t / 66,00 €    Technické služby mesta Námestovo
05.02.2020 Darovacia zmluva 50€ COOP Jednota
 04.01.2020 Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov  NATUR-PACK, a.s
 03.01.2020 Zmluva o poskytnutí služieb  MAKKOAUDIT, s.r.o.
 03.01.2020  Dohoda o vývoze odpadu  -  Marian Murín