Názov zmluvy                               

 zverejnené    formát  
  Zmluva o poskytovaní práv.služieb  20.12.2019  
  Dodatok č.1 k ZoD č.221-19-029 19.12.2019  
  Kúpna zmluva  12.12.2019  
  Zmluva o dielo č.2019 7 26.11.2019  
  Zmluva o poskytnutí dotácie 172-2019 25.11.2019  
  Mandátna zmluva 5.11.2019  
  Zmluva o dielo 221 31.10.2019  
  Kupna zmluva 12.08.2019.  
   Zmluva č.39 018 9.4.2019  
   Zmluva o nájme č.1A 2019 OVS 9.4.2019   
   Dodatok č.1 k LZ 1.4.2019  
   Dohoda č.19 21 060 47 s ÚP 18.3.2019  
   Zmluva o nakladaní s KO 11.03.2019  
   Doplnok k dohode č 21 2019 1.3.2019   
   Dodatok č.1. k zmluve s NATUR-PACK 8.1.2019  
   Zmluva o poskytnutí fin.príspevku - denný stacionár 3.1.2019  
   Zmluva o spracovaní osobných údajov 3.1.2019  
   Dohoda o vývoze odpadu 3.1.2019  
   Dohoda 18 21 054 124 3.1.2019  pdf 
   Zmluva o poskytovaní právnych služieb 3.1.2019  pdf 
   Dohoda o zneškodnení odpadov 3.1.2019  pdf