22. Zmluva č.8ZA2018 5.12.2018 pdf
 21. Zmluva - denný stacionr 5.12.2018 pdf
 20. Darovacia zmluva 26.11.2018 pdf
 19. Zmluva ÚV SR 26.11.2018 pdf
 18. Darovacia zmluva 26.11.2018 pdf
 17. Zmluva PHZ-OPK1 26.11.2018 pdf
 16. Zámenná zmluva 25.09.2018 pdf
 15. Zmluvu o dielo č.1V/2018. 29.06.2018. PDF
 14. Zmluva o vystavení záruky č.922018BZ 15.06.2018 pdf
 13. Zmluva o termínovanom úvere 5702018UZ 15.06.2018 pdf
 12. Dohoda o vyplňovacom práve č.9272018D 15.06.2018 pdf
 11. Dohoda o vyplňovacom práve č. 9372018D 15.06.2018 pdf
 10. Zamenná zmluva  25.05.2018 pdf
 09. Zmluva č.ZO2018A7486-1  25.05.2018  pdf 
 08. Zmluva o zabespečení systému združeného nakladania s odpadmi 30.04.2018  pdf 
 07. Zmluva 142018_2 27.03.2018  pdf 
 06. Zmluva o NFP_2 27.03.2018  pdf 
 05. Zmluva o prenájme poľnohospodárskej pôdy 30.01.2018   pdf 
 04. Darovacia zmluva 22.01.2018   pdf
 03. Dohoda o vývoze odpadov  16.01.2018   pdf
 02. Dohoda o zneškodnení odpadov 16.01.2018   pdf
 01. Zámenná zmluva 10.01.2018 pdf