Rok 2020:

    Názov                                                                        Vyvesené       Zvesené
 Voľby 2020
  Vydanie hlasovacieho preukazu 08.01.2020 29.02.2020
   Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 03.12.2019  09.01.2020 
   Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia  08.11.2019  10.01.2020 
   Informácie pre voliča 08.11.2019 02.03.2020