Rok 2020:

Názov

Vyvesené

Zvesené

Výsledkov voľby do NR SR  

03.03.2020

 
 Výbor Bývalých urbarialistov obce Vasiľov, pozemkové spoločenstvo srdečne pozýva všetkých svojich členov na valné zhromaždenie spoločenstva

05.02.2020

 


 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - oznámenie

Názov

Vyvesené

Zvesené

V zmysle § 4 ods. 6 zákona 329/2018 Z. z. zverejňujeme úroveň vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá je za rok 2019 = 32,79 %

18.02.2020

 28.02.2021


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Názov

Vyvesené

Dátum zvesenia

Vydanie hlasovacieho preukazu

08.01.2020

29.02.2020

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisia

03.12.2019

09.01.2020

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

08.11.2019

10.01.2020

Informácie pre voliča

08.11.2019

02.03.2020


Rozpočet obce

Názov

Vyvesené

Zvesené

Rozpočet obce na roky 2020 - 2022

 

3.12.2019

 31.12.2020