V tejto sekcii nájdete pripravené tlačivá žiadostí a formuláre, ktoré budete potrebovať pri riešení životných situácií, pri ktorých má výkonné právomoci obec.  V jednotlivých formulároch nájdete spravidla zoznam príloh, ktoré budete potrebovať priložiť ku žiadostiam.Celkom dole nájdete odkazy na stránky úradov ktoré budete potrebovať pri vybavení žiadosti. Kliknite na formát v akom chcete stiahnuť si žiadosť.

 
Administratíva :

 
Stavebné povolenia :
 

 
 Dane a poplatky za psa :

 
Výrub drevín :

Iné: