Kalendár akcií

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZOOM

 +A A -A

Projekty obce Vasiľov

M obec

Projekt - Rekonštrukcia miesrna komunikácia Vasiľov

Pozemkové úpravy

 

Obec Vasiľov  zastúpená starostom obce PhDr. Antonom Grígľom v zmysle § 9a ods.8 písm.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer právneho úkonu vzájomnej zámeny   nehnuteľností – pozemkov medzi obcou Vasiľov, IČO: 00314943, Vasiľov 99, 029 51

a Jánom Špaglom, r. Špagla, nar. 26.02.1973 a Jankou Špaglovou, r. Kubašová, nar. 04.03.1975, obaja bytom Vasiľov č. 138, 029 51, SR  tak, že na základe tejto zámeny:   

čítaj ďalej

 

Biela Orava

Ak chcete pozerať videa na stránke musíte mať povolené všetky Cooklies

Požiar

Nahlásenie poruchy:

 

Porucha OVS: 0917 720 709

 

Porucha T-com: 0903 803 917

 

Porucha SSE: 0800 159 000

 

Správa ciest Ing. Ivan Snovák:

0917 680 206

Stavebné povolenia:

 Oravská vodár. spoločnosť

Okresný úrad Námestovo

Okresný dopravný inšpekt

Správa ciest 

 

 Spoločný stavebný úrad

 tel. kontakt :0945 502 110 

 Ing.  Karol Kolčák

Podnikatelia v obci

1

2

3

4

6

8

10

 

Reklama