Prieskum trhu - Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Verejné obstarávanie pre zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení a smernice Obce Vasiľov o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení.

čítaj :  Vybudovanie detského ihriska v obci Vasiľov