Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vasiľov

Obecné zastupiteľstvo obce Vasiľov v zmysle zákona 369/1990 Z.z. a jeho novelizácie platnej od 01.04.2018, podľa § 18 vyhlasuje

 

,, Voľbu hlavného kontrolóra obce Vasiľov "