Úradné hodiny

  Pondelok: 7.30 - 15.30 hod

Utorok: 7.30 - 15.30 hod.

Streda: 7.30 - 17.00 hod.

Štvrtok: Nestránkový deň

Piatok: 7.30 - 14.00 hod.

Sobota - Nedeľa
voľno

Video obce Vasiľov

Stavebné povolenia:

 Oravská vodár. spoločnosť

Okresný úrad Námestovo

Okresný dopravný inšpekt

Správa ciest

 

 Spoločný stavebný úrad

           tel.: 043 / 5581105

          Ing. Jozef Pavlík

Stavebné úrady

Spoločný stavebný úrad
Hattalova 367/15 
029 01 Námestovo 
 
č. t. 043/5581105
 
Ing. Jozef Pavlík
Mgr. Jarmila Ivanová
 
                      -----------------------------
               Oravská vodár. spoločnosť, 
               Okresný úrad Námestovo,  
               Okresný dopravný inšpekt., 
                           Správa ciest,
 

Vybor DHZ Vasilov pozýva všetkych členov  na výročnú členskú schôdzu dňa 23.02.2018 o 18.30 hod.da sály kultúrneho domu 

Program:
1.  Otvorenie
2.  Voľba návrhovej komisie
3.  Správa o činnosti za rok 2017 
4.  Správa o hospodárení za rok 2017
5.  Správa revíznej komisieDHZ za rok 2017
6.  Ocenenie a povýšenie členov DHZ Vasiľov
7.  Plán hlavných úloh DHZ na rok 2018
8.  Návrh rozpočtu DHZ na rok 2018
9.  Plán odbornej prípravy členov DHZ na rok 2018
10. Diskusia
11. Uznesenie na rok 2018
12. Záver

  Vypracoval a schválil výbor DHZ Vasiľov