Úradné hodiny

  Pondelok: 7.30 - 15.30 hod

Utorok: 7.30 - 15.30 hod.

Streda: 7.30 - 17.00 hod.

Štvrtok: Nestránkový deň

Piatok: 7.30 - 14.00 hod.

Sobota - Nedeľa
voľno

Video obce Vasiľov

Stavebné povolenia:

 Oravská vodár. spoločnosť

Okresný úrad Námestovo

Okresný dopravný inšpekt

Správa ciest

 

 Spoločný stavebný úrad

           tel.: 043 / 5581105

          Ing. Jozef Pavlík

Stavebné úrady

Spoločný stavebný úrad
Hattalova 367/15 
029 01 Námestovo 
 
č. t. 043/5581105
 
Ing. Jozef Pavlík
Mgr. Jarmila Ivanová
 
                      -----------------------------
               Oravská vodár. spoločnosť, 
               Okresný úrad Námestovo,  
               Okresný dopravný inšpekt., 
                           Správa ciest,
 

na verejný hovor k informáciám o jednoduchých pozemkových úpravách v obci Vasiľov na deň 24.09.2017 o 14.00 hod. v sále kultúrneho domu.

 Vážení občania, vlastníci pozemkov v časti obce Horné hrady, Vršok, Za lány a Lán. Pozývame Vás na informačný verejný hovor k JPÚ v týchto lokalitách. Základné informácie prednesú starosta obce Vasiľov a geodetická kancelária, ktorá robí JPÚ v obci Hruštín a Vaňovka.

Žiadame Vás, aby ste sa tohto verejného hovoru zúčastnili.

  starosta obce a obecné zastupiteľstvo obce Vasiľov